Bleach Fan Fiction Wiki
Advertisement


Onmitsukidō(|隠密機動,Onmitsukidō ) - Tajne Służby Operacyjne, znane także jako Tajna Ruchoma Jednostka/Korpus, Siły Specjalne lub Ukryta Operacja, to druga pod względem wielkości organizacja w Seireitei a także jeden z trzech oddziałów wojskowych w Soul Society.

Historia[]

Misje[]

Struktura[]

Rangi[]

Stopnie w Onmitsukidō

Niższa Szarża

Ranga Zakres kompetencji Umundorowanie
Funkcjonariusz.

F

Szeregowy funkcjonariusz jest zobowiązany do wykonywania rozkazów swoich przełożonych. Poza wyjątkowymi sytuacjami nie ma prawa do podejmowania własnych decyzji. Funkcjinariusz
Sierżant.

S

Niższy rangą podoficer. Pierwszy stopień uprawiony do wydawania rozkazów i dowodzenia małymi grupami. Sierżant
Aspirant

A

Wyższy rangą podoficer. Może podejmować własne inicjatywy w ograniczonym zakresie. Dowodzi średniej wielkości grupami operacyjnymi w ramach formacji do, której przynależy. Aspirant

Średnia Szarża

Podkomisarz

K1

Najniższy rangą oficer. Stanowisko to piastują głownie nowoprzyjęci oficerowie, pełniący zwykle funkcję adiutantów. Podkomisarz mozę dowodzić dużymi grupami operacyjnymi w ramach powierzonych mu rozkazów. Jako oficer ma duża swobodę działania co wiąże się z bezpośrednią odpowiedzialnością za podjęte decyzje. Podkomisarz
Komisarz

K2

Średni stopień oficerski. Pełni funkcję pomocniczą we właściwej sobie jednostce. Zwykle jest dowódcą pododdziału, lub innej komórki operacyjnej. Komisarz
Komisarz Korpusu

K3

Wysoki stopień średniej szarży o bardzo specyficznych kompetencjach. Dowódcy korpusów nadzorujących i kontrolujących pracę innych formacji są wyjęci z pod władzy wyższych od siebie stopniem oficerów. Podlegają bezpośrednio Głównodowodzącemu. Ich haori ma wyszytą na plecach tarczę rodu Shihōin, która sygnalizuje ich immunitet. Z oczywistych powodów dowódcy takich jednostek jak Korpus Śledczy lub Korpus Zatrzymań nie mogą podlegać wyższym oficerom, którzy mogliby paraliżować ich działania powołując się na starszeństwo stopniem. Charakterystycznym atrybutem tej rangi jest srebrna spinka zawieszona pomiędzy połami haori. Niegdyś był to symbol suwerennej władzy, którym posługiwali się władcy ziemscy wyjęci z pod hierarchii przez samego Króla. Jako jedyni oficerowie średniej szarzy mają głos w radzie. Komisarz korpusu
Nadkomisarz

K4

Wysoki stopień oficerski.Ostatni stopień czynnego oficera, który może być powoływany do działań operacyjnych. Nadkomisarze zwykle są dowódcami regularnych jednostek. Mają bardzo szerokie kompetencje i dużą swobodę działania. Nadkomisarz

Wyższa Szarża

Podinspektor

I

Pierwszy Wysoki stopień oficerski. Podinspektor zajmuje się koordynowaniem pracy poszczególnych korpusów. Jest to stanowisko urzędnicze, ci którzy je piastują nie uczestniczą już osobiście w walce. Podkomisarze podobnie jak wszyscy oficerowie Wysokiej szarży mają głos w radzie. Podinspektor
Inspektor

I2

Wysoki stopień oficerski. Inspektory nadzorują pracę organizacji jako całości. Są rdzeniem administracji Onmitsukidō i mają wpływ na odejmowane przez głównodowodzącego decyzje. Nie jest to oficjalna zasada, ale jeszcze nigdy nie zdarzyło się aby ktoś nie należący do rodziny szlacheckiej piastował to stanowisko. Nieoficjalnie każdy inspektor reprezentuje interes swojego rodu. Inspektor
Nadinspektor

I3

Ranga czysto symboliczna. Zwykle są to członkowie rodziny Shihōin. Stanowisko jest raczej odpowiedzą na potrzebę wyróżnienienia ważnych członków potężnych rodów. Nadinspektor ma takie same obowiązki i kompetencje jak inspektor, jednak jest wyższy rangą. Nadinspektor
Inspektor Generalny

Ig

Wysłannik Centrali 46 wyjęty zupełnie z pod władzy głównodowodzącego. Pilnuje zgodności z linią polityczną przyjętą w Centrali. Ma prawo do zakwestionowania decyzji Głównodowodzącego jeśli jest niezgodna z rozporządzeniami czterdziestu sześciu. Inspektor generalny


Głównodowodzący

Gł

W okresie kiedy Onmitsukidō było niezależne i odseparowane organizacyjnie od Gotei 13, Głównodowodzącymi byli zawsze członkowie rodu Shihōin. Głowa rodziny ma prawie absolutną władzę, jednak musi liczyć się z oficjalnymi ograniczeniami, jak głos inspektora generalnego i nieoficjalnymi interesami pozostałych rodów, które reprezentują wysocy rangą oficerowie. Głownodowodzący

Oddziały[]

Advertisement